İnsan Kaynakları Politikası

Pera Magna Turizm, sektördeki yenilikçi çalışmalarını destekleyecek insan kaynağını oluşturabilmek ve faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak amacı ile güncel ve sürekli gelişim odaklı bir ortamı çalışanlarına sunmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda, insan kaynakları süreçleri güncel ve uluslararası kabul görmüş metodolojiler ile yönetilmektedir.

Pera Magna Turizm olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Bu nedenle herkes için fırsat eşitliği sunan, kadınlarımızın iş hayatında daha çok yer alması için çaba gösteren, uluslararası etik ilkelere bağlı, işçi sağlığına ve iş güvenliğine kanunların ötesinde önem gösteren bir kurum olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.