Otel Bloklarının Tarihçesi

19. yüzyıla ait birbirine komşu beş ayrı Osmanlı evi. Her bir ev, kendini var eden özgün mimari özellikleri, ruhu, rengi ve öyküsüyle bu misafirperver  birlikteliğe can katacaktır.

 

A-Blok

Osmanlı dönemi 19 yy sonu veya 20 yy başı yapılarındandır. Ahşap-Bağdadi formunda yapılmıştır.  Dış sofalı U şeklindedir. Halk arasında İstanköylülerin Evi veya Kadri Ağa Evi olarak da anılmaktadır (Bektaş, 1980). Sokaktan içeriye doğrudan çakıl taşı döşemeye girilir. Girişte ilk olarak bodrum kattaki arkeolojik kalıntıların görülebileceği cam döşemeler de mevcuttur. Girişte sağda önceden ahır olarak kullanıldığı düşünülen sağ taraftaki oda resepsiyon, dükkan olarak kullanıldığı düşünülen sol taraftaki oda bekleme, yine misafir odası olarak kullanıldığı düşünülen sağ uçtaki büyük oda da yemek salonu olarak düzenlenmiştir. Bodrum katta arkeolojik sergi alanı da mevcuttur.  Aşağı inilerek gezilebilir. Burada en önemli vurgu, 2000 yıllık değişmeyen Hesapçı Sokak ulaşım aksının halen aynı aksta olduğudur. Üst katta 3  tane büyük oda mevcuttur. Burada sokağa bakan cephede sağ taraftaki oda “Baş Oda” olarak da bilinir. Orijinal tavan işlemeleri, ocaklık, ahşap kemerler bu odanın “Baş Oda” olarak bilinmesine delil teşkil eder. Diğer odalardaki tavan işlemeleri ve cam vitraylar aslına sadık kalınarak yeniden yapılmıştır. Yapının dış cephesindeki kalem işlemeleri orijinalinden esinlenerek yapılmıştır.

B-Blok

A-Blok yapısının eklentisi olarak Ahşap-Bağdadi formunda yapılmıştır. Zemin kat, Ara Kat ve 1.Kat olmak üzere yapılmıştır. Orijinal konumu, Bodrum kattaki arkeolojik kalıntıların yerleşimi göz önüne alınarak, zamanında Hesapçı Sokak’tan cephe aldığı düşünülerek 90 derece döndürülmüştür. 6 adet oda mevcuttur. Yaşayan eski sahiplerinden edinilen bilgilere göre; zemin kattaki odalarda ipek böcekçiliği yapılmıştır. Üst katların her bir katında ailenin 1 alt ailesinin yaşamış olduğudur.

D-Blok

Yine Osmanlı dönemi 19 yy sonu veya 20 yy başı yapılarındandır. Alt kat Yığma Taş ve bağdadi karışık yapım tekniği ile yapılmıştır. Yapı 2 katlıdır. 6 odası mevcuttur. Yapının ön cephesindeki sıva raspaları orijinaldir. Yapı yıkılırken ön cephe askıya alınmak sureti ile korunmuştur. Yapının yapım tekniği göz önünde bulundurulursa Gayri Müslimler tarafından yapıldığı düşünülebilir.

E-Blok

Osmanlı dönemi 19 yy sonu veya 20 yy başı yapılarındandır. Ahşap-Bağdadi formunda yapılmıştır. Bodrum, Zemin ve 1 kat olmak üzere kullanılan 3 katı mevcuttur. Yapı metruk halde olduğu için sağlıklı bir veri çok bulunmamaktadır. Yapının dış cephesindeki kalem işlemeleri orijinalinden esinlenerek yapılmıştır. Yapının bodrum katında arkeolojik sergi alanları mevcuttur. Zemin katta 5, 1.katta da 5 oda mevcuttur.