Öykümüz

Hotel RuinAdalia, küçük bir liman ve onu at nalı biçiminde kuşatan dış surların arasındaki eski kent yerleşimi Kaleiçi’nin odağında; Hadrian Kapısı ile Hıdırlık Kulesi arasında uzanan ana bağlantı ekseninde, günümüzdeki adıyla “Hesapçı Sokak”ın üzerinde yer alır.

19. yüzyıla ait birbirine komşu beş ayrı Osmanlı evinin buluşmasıyla oluşacak bir konaklama kompleksi  planlanır. Her bir ev, kendini var eden özgün mimari özellikleri, ruhu, rengi ve öyküsüyle bu misafirperver  birlikteliğe can katacaktır.

Kültür birikiminin bilinciyle projeler hazırlanır; buna göre koruma, onarım, restorasyon çalışmaları başlar. Ancak bir süre sonra daha birkaç kazma darbesinin altından sürpriz arkeolojik kalıntılar iz verir. 2008 yılında görevli arkeologlarca  başlatılan arkeolojik kazılar, genişleyerek 2019 yılına kadar devam eder. Kentin Roma Dönemi’nden Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan tarihsel sürece ilişkin cadde ve sokak dokularından izler, dini ve sivil mimarlık yapılarına ilişkin duvarlar, mimari bloklar, çeşitli zemin kaplamaları, işlikler, su ve kanalizasyon sistemleri karmaşık bir düzende açığa çıkarılır. Artık otel alanının altında antik kentin  şimdiye kadar kazısı yapılan en büyük bölümü vardır.

Bu sonuçlar bir çok mimari proje değişikliğini beraberinde getirir. Ana mekanların incelikli restorasyon, onarım ve düzenleme çalışmaları sürdürülürken, diğer yanda arkeolojik alanların teşhiri,  gezi yolları, iklimlendirme, konservasyon işleri uzmanlarınca yerine getirilir.

Artık her şey hazır!

O’na RuinAdalia adı pek yakışıyor…

 

Neden RuinAdalia?

Yüzyıllar boyunca Attaleia’dan Adalia’ya, Adalia’dan  günümüz Antalya’sına üzerinde bin çiçekli kültürleri yeşerten bir  tarihe  ve onun arkeolojik gizemini çözmeğe uzanan görkemli bir  yolculuğa davet noktasıdır Hotel RuinAdalia…

Yıllar süren arkeolojik kazılarda özenle açığa  çıkarılan Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait kentin en büyük tarihsel dokusuyla  gün boyu selamlaşmanın; küçük bir adımla yüz yıllar öncesine atlamanın ayrıcalığıdır Hotel RuinAdalia…

“Akdeniz’in berrak aynasında kendi güzelliğini seyreden şirin kız”  Antalya’yı, Kaleiçi’ni keşfetmeyi şölenleştirmenin adıdır Hotel RuinAdalia…

Kültür süzgecinden geçerek her bir öğesiyle gelenekselleşmiş Antalya Evi’nin insancıl oylumlarının kucağında rahatı, huzuru bulmak; çakıl mozaiklerin üzerinde keyifle sekmek, sıcaklığını, serinliğini hissetmektir Hotel RuinAdalia…